Antalya Spa

( “Day SPA”nın Türkçe karşılığı “Günlük SPA” olup bazı kaynaklarda “City SPA” yani “Şehir SPA’sı” şeklinde de isimlendirilir. )SPA, Latince (Salus Per Aquam) “Salus: Sağlık” ve “Aqua: Su” kelimelerinin birleşimi sudan gelen sağlık olarak bilinmektedir